Sprísnenie podmienok vstupu na kurzy platné od 3. júna 2020 do odvolania

Plávanie pre bábätká (4 mesiace – 3 roky)

Prosíme, rodičov , aby tomuto článku venovali náležitú pozornosť. Pre súčasnú situáciu sme zaviedli prísnejšie podmienky v Plaveckých jasličkách Žabka. Veríme, že spolu zvládneme znovuotvorenie kurzov, na ktoré sme sa všetci tak veľmi tešili.

Tieto podmienky sa týkajú skupín s deťmi do 3 rokov. ⬇️(Podmienky pre detičky od 3 rokov sú nižšie.)

 1. Rodičom s deťmi, ktorí 💰 nebudú mať zaplatený kurz dopredu (tzn. platba musí byť zrealizovaná najneskôr 24 hodín pred nástupom na prvú lekciu kurz ) nebude umožnení vstup na bazén. Vážime si každého plavca, a keďže máme teraz obmedzený maximálny počet osôb v skupine na prevádzke, prosíme aby ste toto pravidlo dodržiavali.
 2. Vstup bude povolený len pri preukázaní neinfekčnosti dieťaťa aj rodiča, pri vstupe do prevádzok sa bude merať telesná teplota detí i rodičov do odvolania, osobám 🌡️ s teplotou vyššou ako 37,2 °C sa nepovolí vstup.
 3. Pred vstupom do prevádzky bude prebiehať 🧼 dezinfekcia rúk detí i rodičov bezpečným a nedráždivým dezinfekčným prostriedkom.
 4. Vstup na naše prevádzky v čase lekcie bude umožnený 👨‍👨‍👧‍👦 maximálne 6 rodičom (osoba, ktorá s dieťaťom pláva) a 👶 ich 6 deťom súčasne.
 5. Pretože musíme zabezpečiť dostatočný časový interval pre dezinfekciu používaných priestorov, ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich,⌛ prosíme rodičov, aby na kurzy chodili na čas, ktorý im je určený, a nezdržiavali sa na prevádzke dlhšie, ako im povolí inštruktor
 6. Zároveň musíme dodržať 👨‍👨‍👧‍👦 v prevádzke maximálny povolený počet dospelých osôb – V Nových Zámkoch 13, v Komárne 20 a preto Vás ešte raz prosíme o dodržiavanie včasného príchodu a zbytočné nezdržiavanie sa v šatniach a na recepcii dlhšie, ako bude povolené, aby sme mohli umožniť vstup ďalšej skupine na plávanie.
 7. Vstup na prevádzky bude umožnený iba vyššie spomenutému počtu osôb. Na prevádzky nebude pustený druhý rodič, starí rodičia ani žiadne ďalšie osoby, ktoré by sa eventuálne chceli na priebeh lekcie pozerať (do odvolania).
 8. Výnimku pri nosení rúška majú od 3. júna deti do 3 rokov veku, osoby pri výkone športu a osoby pri návšteve wellness, umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk,😷 preto rúško v bazéne nie je povinné nosiť 😊
 9. Počas pobytu v prevádzke prosíme, aby ste na voľných plochách dodržiavali odstup medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 m.
 10. Po skončení lekcie v bazéne bude pre Vás vyhradený konkrétny čas na nevyhnutné osušenie, ošatenie, maximálne nakŕmenie detičiek a budete požiadaní o opustenie priestorov, aby sme uvoľnili priestor pre ďalšiu skupinu.
 11. Pri vstupe na prevádzky budete musieť dodržiavať všetky pokyny a hygienické nariadenia stanovené Úradom verejného zdravotníctva a Plaveckými jasličkami Žabka 🐸.

Vopred veľmi pekne ďakujeme za pochopenie a ústretové dodržiavanie pokynov.

 

Plávanie pre deti  (3 – 7 rokov)

 1. Pre deti, ktoré 💰 nebudú mať zaplatený kurz dopredu (tzn. platba musí byť zrealizovaná najneskôr 24 hodín pred nástupom na prvú lekciu) nebude umožnený vstup na lekciu. Vážime si každého plavca, a keďže máme teraz obmedzený maximálny počet osôb v skupine na prevádzke, prosíme aby ste toto pravidlo dodržiavali.
 2. Vstup bude umožnený vstup iba deťom bez rodičov. Na prevádzky nebudú pustení rodičia, starí rodičia ani žiadne ďalšie osoby, ktoré by sa eventuálne chceli na priebeh lekcie pozerať.
 3. Rovnako nebude umožnené rodičom čakať na dieťa na prevádzke. Dieťa rodičia privedú pred vstup na prevádzku a odovzdajú ho zodpovednému inštruktorovi. Po dieťa sa rodič vráti až po skončení lekcie na presne stanovený čas určený na prezlečenie a osušenie dieťatka.
 4. Vstup bude povolený len pri preukázaní neinfekčnosti dieťaťa. Pri vstupe do prevádzok sa bude merať telesná teplota detí do odvolania, deťom 🌡️ s teplotou vyššou ako 37,2 °C sa nepovolí vstup.
 5. Pred vstupom do prevádzky bude prebiehať 🧼 dezinfekcia rúk detí bezpečným a nedráždivým dezinfekčným prostriedkom.
 6. Vstup na naše prevádzky v čase lekcie bude umožnený 👨‍👨‍👧‍👦  maximálne 6 deťom súčasne (bez rodičov). Rodičia dostanú povolenie na vstup tesne pred skončením lekcie detí od recepčnej v maximálnom počte 6 rodičov (na každého plavca jeden), aby pomohli svojim deťom prezliecť sa a osušiť. Telesná teplota rodiča🌡️ (sprevádzajúcej osoby) pri vstupe do prevádzky nesmie presiahnuť 37,2 °C a pri vstupe je nutné si vydezinfikovať ruky.
 7. Pretože musíme zabezpečiť dostatočný časový interval pre dezinfekciu používaných priestorov, ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich, prosíme rodičov, aby na kurzy ⌛ vodili detičky na čas a taktiež prišli po deti na čas.
 8. Zároveň musíme dodržať 👨‍👨‍👧‍👦 v prevádzke maximálny povolený počet dospelých osôb – V Nových Zámkoch 13, v Komárne 20 a preto Vás ešte raz prosíme o dodržiavanie včasného príchodu a zbytočné nezdržiavanie sa v šatniach a na recepcii dlhšie, ako bude povolené, aby sme mohli umožniť vstup ďalšej skupine na plávanie.
 9. Výnimku pri nosení rúška majú od 3. júna deti do 3 rokov veku, osoby pri výkone športu a osoby pri návšteve wellness, umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk, 😷 preto deti pri plávaní rúško v bazéne nemusia mať 😊 Rodičov, ktorí deti sprevádzajú na plávanie a prídu si ich prezliecť prosíme o nosenie rúška v celej prevádzke, ide o krátky čas veríme, že to pochopíte a na tú chvíľku zvládnete.
 10. Počas pobytu v prevádzke prosíme, aby ste na voľných plochách dodržiavali odstup medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 m.
 11. Po skončení lekcie v bazéne bude pre deti vyhradený konkrétny čas na nevyhnutné osušenie, ošatenie a budete požiadaní o opustenie priestorov, aby sme uvoľnili priestor pre ďalšiu skupinu.
 12. Pri vstupe na prevádzky budete musieť dodržiavať všetky pokyny a hygienické nariadenia stanovené Úradom verejného zdravotníctva a Plaveckými jasličkami Žabka 🐸.

Vopred veľmi pekne ďakujeme za pochopenie.

Tešíme sa na Vás

Zdroj hygienických opatrení :

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_ruska_02_06.pdf

 

Viac o plávaní s deťmi sa dočítate tu: 

Plávanie pre bábätká

Preplávajte letom bezpečne

Saunovanie detí