Sprísnenie podmienok vstupu na kurzy platné od 19. apríla 2021 do odvolania

Plávanie pre bábätká (4 mesiace – 3 roky)

Prosíme, rodičov , aby tomuto článku venovali náležitú pozornosť. Pre súčasnú situáciu s Covid 19 sú zavedné prísnejšie podmienky v Plaveckých jasličkách Žabka. Veríme, že spolu zvládneme znovuotvorenie kurzov, na ktoré sme sa všetci tak veľmi tešili.

Tieto podmienky sa týkajú skupín s deťmi do 3 rokov. ⬇️(Podmienky pre detičky od 3 rokov sú nižšie.)

 1. Rodičom s deťmi, ktorí 💰 nebudú mať zaplatený kurz dopredu (tzn. platba musí byť zrealizovaná najneskôr 7 dní pred nástupom na prvú lekciu kurzu) nebude umožnení vstup na bazén. Vážime si každého plavca, a keďže máme teraz obmedzený maximálny počet osôb v skupine na prevádzke na 6 ľudí, prosíme aby ste toto pravidlo dodržiavali.
 2. Vstup bude povolený len pre :
  •  osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 7 dní
  •  osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní
  • osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu
  • osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVID-19
  • dieťa do desiatich rokov veku
 3. Pred vstupom do prevádzky bude prebiehať 🧼  dezinfekcia rúk detí i rodičov bezpečným a nedráždivým dezinfekčným prostriedkom.
 4. Vstup na naše prevádzky v čase lekcie bude umožnený 👨‍👨‍👧‍👦  maximálne 6 rodičom (osoba, ktorá s dieťaťom pláva) a 👶  ich 6 deťom súčasne.
 5. Pretože musíme zabezpečiť dostatočný časový interval pre dezinfekciu používaných priestorov, ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich,⌛ prosíme rodičov, aby na kurzy chodili na čas, ktorý im je určený, a nezdržiavali sa na prevádzke dlhšie, ako im povolí inštruktor
 6. Zároveň musíme dodržať 👨‍👨‍👧‍👦  v prevádzke maximálny povolený počet dospelých osôb – V Nových Zámkoch 6, v Komárne 6 a preto Vás ešte raz prosíme o dodržiavanie včasného príchodu a zbytočné nezdržiavanie sa v šatniach a na recepcii dlhšie, ako bude povolené, aby sme mohli umožniť vstup ďalšej skupine na plávanie.
 7. Vstup na prevádzky bude umožnený iba vyššie spomenutému počtu osôb. Na prevádzky nebude pustený druhý rodič, starí rodičia ani žiadne ďalšie osoby, ktoré by sa eventuálne chceli na priebeh lekcie pozerať (do odvolania).
 8. Vstup na prevádzku je možný len s respirátorom bez ventilu(polomaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2 alebo výrobok KN95 alebo N95) . Prosíme o správne nosenie respirátora (prekryté musia byť ústa aj nos) počas pobytu na prevádzke.
 9. Výnimku pri nosení respirátora majú deti do 6 rokov veku a osoby pri výkone športu a😷  preto respirátor  v  čase strávenom v bazéne nie je povinné nosiť .
 10. Počas pobytu v prevádzke prosíme, aby ste na voľných plochách dodržiavali 2 metrový odstup medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností.
 11. Po skončení lekcie v bazéne bude pre Vás vyhradený konkrétny čas na nevyhnutné osušenie, ošatenie.
 12. Na prevádzke sa zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje v priestoroch prevádzky.
 13. Na prevádzke sa zakazuje zdržiavať sa v detskom kútiku (detské kútiky sú zo zákona uzavreté) .
 14. Pri vstupe na prevádzky budete musieť dodržiavať všetky pokyny a hygienické nariadenia stanovené Úradom verejného zdravotníctva a Plaveckými jasličkami Žabka 🐸.

Vopred veľmi pekne ďakujeme za pochopenie a ústretové dodržiavanie pokynov.

 

Plávanie pre deti  (3 – 7 rokov)

 1. Pre deti, ktoré 💰 nebudú mať zaplatený kurz dopredu (tzn. platba musí byť zrealizovaná najneskôr 7 dní pred nástupom na prvú lekciu kurzu ) nebude umožnený vstup na lekciu. Vážime si každého plavca, a keďže máme teraz obmedzený maximálny počet 6 osôb v skupine na prevádzke, prosíme aby ste toto pravidlo dodržiavali.
 2. Vstup bude umožnený vstup iba deťom bez rodičov. Na prevádzky nebudú pustení rodičia, starí rodičia ani žiadne ďalšie osoby, ktoré by sa eventuálne chceli na priebeh lekcie pozerať. O deti sa postará inštruktor.
 3. Rovnako nebude umožnené rodičom čakať na dieťa na prevádzke. Dieťa rodičia privedú pred vstup na prevádzku a odovzdajú ho zodpovednému inštruktorovi. Po dieťa sa rodič vráti až po skončení lekcie na presne stanovený čas určený na prezlečenie a osušenie dieťatka. Tento rodič musí splniť podmienky vstupu na prevádzku.
 4. Vstup bude povolený len:
  • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 7 dní
  •  osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní
  • osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu
  • osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19
  • dieťa do desiatich rokov veku
 5. Pred vstupom do prevádzky bude prebiehať 🧼  dezinfekcia rúk bezpečným a nedráždivým dezinfekčným prostriedkom.
 6. Vstup na naše prevádzky v čase lekcie bude umožnený 👨‍👨‍👧‍👦  maximálne 6 deťom súčasne (bez rodičov). Rodičia dostanú povolenie na vstup tesne pred skončením lekcie detí od recepčnej v maximálnom počte 6 rodičov (na každého plavca jeden), aby pomohli svojim deťom prezliecť sa a osušiť. Pri vstupe je nutné si vydezinfikovať ruky.
 7. Pretože musíme zabezpečiť dostatočný časový interval pre dezinfekciu používaných priestorov, ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich, prosíme rodičov, aby na kurzy ⌛ vodili detičky na čas a taktiež prišli po deti na čas.
 8. Zároveň musíme dodržať 👨‍👨‍👧‍👦  v prevádzke maximálny povolený počet dospelých osôb – V Nových Zámkoch 6, v Komárne 6 a preto Vás ešte raz prosíme o dodržiavanie včasného príchodu a zbytočné nezdržiavanie sa v šatniach a na recepcii dlhšie, ako bude povolené, aby sme mohli umožniť vstup ďalšej skupine na plávanie.
 9. Vstup na prevádzku je možný len s respirátorom bez ventilu(polomaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2 alebo výrobok KN95 alebo N95) . Prosíme o správne nosenie respirátora (prekryté musia byť ústa aj nos) počas pobytu na prevádzke.
 10. Výnimku pri nosení respirátora majú deti do 6 rokov veku a osoby pri výkone športu 😷 .  Preto deti pri plávaní rúško v bazéne nemusia mať 😊  Rodičov, ktorí deti sprevádzajú na plávanie a prídu si ich prezliecť prosíme o nosenie respirátoru v celej prevádzke, ide o krátky čas veríme, že to pochopíte a na tú chvíľku zvládnete.
 11. Počas pobytu v prevádzke prosíme, aby ste na voľných plochách dodržiavali 2 odstup medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností.
 12. Po skončení lekcie v bazéne bude pre deti vyhradený konkrétny čas na nevyhnutné osušenie, ošatenie a budete požiadaní o opustenie priestorov, aby sme uvoľnili priestor pre ďalšiu skupinu.
 13. Na prevádzke sa zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje v priestoroch prevádzky.
 14. Na prevádzke sa zakazuje zdržiavať sa v detskom kútiku (detské kútiky sú zo zákona uzavreté) .
 15. Pri vstupe na prevádzky budete musieť dodržiavať všetky pokyny a hygienické nariadenia stanovené Úradom verejného zdravotníctva a Plaveckými jasličkami Žabka 🐸.

Vopred veľmi pekne ďakujeme za pochopenie.

Tešíme sa na Vás

Zdroj hygienických opatrení :

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_prevadzky_19-4-2021.pdf

 

Viac o plávaní s deťmi sa dočítate tu: 

Plávanie pre bábätká

Preplávajte letom bezpečne

Saunovanie detí