Aktuálne kurzy

Deti DO 3 rokov Deti OD 3 rokov
Nové Zámky 09. a 10.03. 2020 09.03. 2020
Nové Zámky  06.-07.04. 2020 06.04. 2020
Nové Zámky  04.-05.05. 2020 04.05. 2020
Šoporňa 02.-03.03. 2020 11.03. 2020
Šoporňa 30.-31.03. 2020 08.04. 2020
Šoporňa 27.-28.04. 2020 06.05. 2020
Komárno 11.02. 2020 13.02. 2020
Komárno 10.03. 2020 12.03. 2020
Komárno 07.04. 2020 09.04. 2020
Komárno 05.05. 2020 07.05. 2020

Prihláška

Meno a Priezvisko rodiča

Meno a Priezvisko dieťaťa

Dátum narodenia dieťaťa

E-mail

Telefón

Adresa

Prevádzka

Poznámky

Fotenie (40 €) Indiv. plávanie s inštruktorom (45 €)
Rodinné plávanie (21 €)